cuộc gọi Us +86-13412141385
Gửi email cho chúng tôi [email protected]

Tải xuống

Để biết thêm chi tiết về thông số sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật toàn diện hơn, vui lòng tham khảo PDF của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Chứng chỉ Changmao 2022
Chứng chỉ Changmao 2022tải về
Báo cáo thử nghiệm 12mm P2 vào tháng 6 năm 2021
Báo cáo thử nghiệm 12mm P2 vào tháng 6 năm 2021tải về
Tháng 4 năm 2021, báo cáo thử nghiệm 18mm P2
Tháng 4 năm 2021, báo cáo thử nghiệm 18mm P2tải về
Vào tháng 1 năm 2021, báo cáo thử nghiệm 15mmP2
Vào tháng 1 năm 2021, báo cáo thử nghiệm 15mmP2tải về
<1>